Strid mellom biskop og grønlandske frikirkerKIRKESTRID: Det er lite samarbeid mellom menighetene i Nuuk på Grønland. Bildet viser Vor Frelser kirke og statuen over «Grønlands apostel», Hans Egede. Foto: Wikipedia Commons.
Den kristne forbrødringen går tregt mellom den danske Folkekirken og et nettverk av frikirker på Grønland.
Les mer 20. feb.
Vil øke gaveinntektene med en million kroner
Etter to år med store underskudd tar Indremisjonsforbundet grep for å øke inntektene. Ett tiltak er å gjøre styrets medlemmer til telefonselgere.
Les mer 20. feb.
Vil effektivisere kirken med vikardatabase
På halvannet år har presten Ole Petter Ottersen formidlet over 1000 prester, kirketjenere eller musikere til menigheter i Den norske kirke.
Les mer 19. feb.
– Kinesiske kristne leser biblene sine i filler
Mens tallet på kristne i Kina er omdiskutert, står én ting klart: Behovet for bibler er enormt. Det hjelper Norge til med å dekke.
Les mer 18. feb.
Millioner i minus for Indremisjonsforbundet
2018 var et vanskelig økonomisk år for Indremisjonsforbundet med et større underskudd, og 2019-tallene er også røde.
Les mer 14. feb.
Bibelskolene mistet mange elever i fjor
Norske bibelskoler fikk mange færre søkere i 2019 enn året før. Nå vil de konkurrere med folkehøgskolene for å øke elevtallet. Særlig vil de øke antallet norske elever.
Les mer 12. feb.
Pinsevenn kan bli ny baptistgeneral
Hovedstyret i Det Norsk Baptistsamfunn har enstemmig innstilt Bjørn Bjørnø som ny generalsekretær i kirkesamfunnet.
Les mer 10. feb.
Vil ha alle med på å synge Bibelen
Hilde Svelas nye sanger har bibelvers som tekst. De skal gjøre Bibelen ørevennlig for store og små, og gjerne for gamle som sliter med husken og har vansker med å snakke.
Les mer 07. feb.
Samler inn penger til norsk Chicago-kirke
Siden 1912 har den vært et samlingspunkt for norskamerikanere. Nå står det så skralt til med Minnekirken i Chicago at det må samles inn penger for å redde den.
Les mer 06. feb.
Søndag får nordsamiske barn helt ny kirkebok
Mu girkogirji – Min kirkebok – er trykt i helt ny utgave og presenteres samtidig med den lokale kirkelige markeringen av samenes nasjonaldag i Karasjok.
Les mer 05. feb.
Bare Bibelen selger bedre enn denne boka
Bibelen er en bestselger, men høyt på salgslistene kommer også noe så prosaisk som Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd. Det forbløffer utgiverne.
Les mer 05. feb.
Svekket dugnadsånd truer kristne friskoler
Dårlig økonomi gjør kristne friskoler avhengige av gratisarbeid fra foreldre og ansatte, men dugnadsviljen er dalende. Friskoleforeldre i byene er vanskeligst å mobilisere.
Les mer 04. feb.
Importerer afrikansk talenttankegang
Programmet Use Your Talents er et ekte afrikansk eksportprodukt som kan passe godt i den norske kirkehverdagen og som kanskje er nokså norsk når alt kommer til alt.
Les mer 29. jan.
Søker kristen-muslimsk allianse for trosfrihet
Muslimske uigurer i Norge ber kristne trosfrihetsforkjempere om hjelpen de har gitt opp å få fra muslimske land og norske myndigheter. Stefanusalliansen kommer dem i møte.
Les mer 24. jan.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone