Når Gud handler
«Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet - «Alt han har...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Mer hellighet
Gud kaller oss til et hellig liv. Det grunnleggende i helliggjørelsen er rettferdiggjørelsen. Guds vilje er at vi skal legge av synden og leve et hellig liv. «For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Lyset til verden
Jesus kom som lys til verden. Gud er lys, derfor er også Jesus lys. Han kom for å fri oss ut av mørket. Dessverre vender mange seg bort fra lyset, og velger å leve i mørke. En dag skal lyset bli tatt fra...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Lovpris Herren!
«Jeg vil minnes Herrens velgjerninger og prise ham for hans storverk, for alt det Herren har gjort for oss, for den store godhet som han i all sin nåde og miskunn har vist mot Israels ætt.» (Jes. 63,7). Jesaja...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Livets Herre
Noen vil helst skyve livsalvoret foran seg. En våger ikke å bli konfrontert med virkeligheten. Virkelighetsflukt blir derfor løsningen. Men Jesus tillater ingen virkelighetsflukt for sine kjære venner i Betania. Jesus...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Jesus er veien
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh. 14,6). Det har gjennom tidene vært pekt på mange veier til Gud, til frelse og salighet. Noen hevder til og med at «enhver...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Skrivevansker 
Å skrive om Jesus, er som å beskrive et lokalt Bedehus, når man egentlig gjerne vil beskrive Domkirken i Köln, det blir smått og stykkevis og umulig, det skapte kan ikke beskrive Skaperen! Naturen og hele skaperverket...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Ett eneste spørsmål!
Jesus stilte Peter ett eneste spørsmål til eksamen, etter tre års læretid: «Elsker du Meg?» På det tidspunkt hadde Peter møtt seg selv i døren, og var travelt opptatt med å fordele skyld og skam på seg selv. Han...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Jabbok
Det høres ut som en trykkfeil for navnet Jakob, og det kunne det godt være, for det var i forhold til navnet sitt, at svikeren, bedrageren, løgneren Jakob møtte Gud - og seg selv, det var der navnet hans ble...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone