Alternativ sommer for Oase-folket
Oase skulle ha markert 40-årsjubileum for storrstevnet sitt denne sommeren, men må satse alternativt på grunn av koronakrisen.
Les mer 02. juni
Ny styreleiar i Frivillighet Norge
Kjell Erik Ullmann Øie frå Kirkens Bymisjon er valt til ny leiar i samarbeidsforumet til frivilligheita.
Les mer 29. mai
Tapar millionar på avlyste sommararrangement
Sommardrifta ved mange kristne internatskular fell heilt eller delvis bort i år. Skulane kan tapa fleire millionar kroner i inntekter.
Les mer 28. mai
Ny prorektor ved NLA
Amund Langøy går inn i rolla som prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen, som nyleg fekk avslag på søknaden sin om å få tilby full presteutdanning.
Les mer 28. mai
Ny leiar for NMS Global
Haakon Kessel er tilsett som ny leiar for det globale arbeidet til Det norske misjonsselskap. Han tiltrer stillinga 1. januar 2021.
Les mer 27. mai
Ny avdelingsleiar i Stefanusalliansen
Marianne Haugerud (48) er tilsett som ny leiar for kommunikasjons- og marknadsavdelinga i Stefanusalliansen.
Les mer 14. mai
Areopagos søker etter ny toppleder
Stiftelsen Areopagos er på jakt etter ny leder som kan synliggjøre organisasjonen godt.
Les mer 13. mai
Utgir bok om fred
På 75-årsdagen for frigjeringa av Noreg frå tysk okkupasjon slepp tre NLA-lærarar ei fersk bok om fred.
Les mer 07. mai
Misjonskyrkja avlyser sumarfestival
Måndag 30. mars gjorde festivalkomitéen for Liv & Vekst sumarfestival i Stavern vedtak om å avlysa årets arrangement grunna koronapandemien.
Les mer 31. mars
Frikyrkja avlyser Visjon 2020
Synodestyret i Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja gjorde 28. mars vedtak om å avlysa sumarstemnet Visjon 2020 i Stavern grunna koronapandemien.
Les mer 30. mars
Kvelland går av i Normisjon
Anne Birgitta Langmoen Kvelland går av som generalsekretær i Normisjon ved neste årsskifte.
Les mer 25. mars
Ny leiar i Kristen Muslimmisjon
Landsstyret i Kristen Muslimmisjon har tilsett Øyvind Hope (49) som dagleg leiar frå 1. mai 2020.
Les mer 23. mars
Sødal blir ny rektor ved NLA Høgskolen
NLA Høgskolens nye rektor har en omfattende og bred faglig bakgrunn, blant annet som forsker i Forsvaret og som professor fra høgskole- og universitetssektoren.
Les mer 19. mars
Ny internasjonal leiar i Stefanusalliansen
Eva Frydenborg er tilsett som ny leiar av internasjonal avdeling i Stefanusalliansen etter Kai Tore Bakke.
Les mer 09. mars
Leiv O. Holstad er død
Maritastiftelsens grunnlegger og generalsekretær døde onsdag 4. mars etter lengre tids kreftsykdom.
Les mer 05. mars
Ny leder for ungbaptistene
Kjell Einar Granholt tiltrådte ved månedsskiftet som ny daglig leder for Ung baptist.
Les mer 03. mars
1 - 15 av 150

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone