Den tomme graven
Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen 1. påskedag, 12. april 2020 Prekentekst: Luk 24, 1 - 9 Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Jesu inntog i Jerusalem
Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen Palmesøndag, 5. april 2020 Prekentekst: Joh 12, 12 - 24 Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Bedre at ett menneske dør for folket
Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon 4. søndag i fastetiden, 29. mars, 2020 Prekentekst: Johannes 11,45-53 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham.Men...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Herrens tjenerinne
Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon Maria budskapsdag, 22. mars, 2020 Prekentekst: Lukas 1,26-38 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret,...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Onde åndsmakter
Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon 3. søndag i fastetiden, 15. mars, 2020 Prekentekst: Lukas 11,14-28 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale,...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Bønn om hjelp
Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon 2. søndag i fastetiden, 8. mars, 2020 Prekentekst: Matteus 15,21-28 Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Farlig å la seg friste
Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon 1. søndag i fastetiden, 1. mars, 2020 Prekentekst: Matteus 4,1-11 Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Kjærlighet og faste
Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen Fastelavnssøndag, 23. februar, 2020 Prekentekst: 1 Kor 13,1-7 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Røsten og gjestene fra himmelen
Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen Kristi forklarelsesdag, 16. februar, 2020 Prekentekst: Matteus 17,1-9 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone