Offersøknader 2023

Publisert 20. November 2017

På nettportalen kirkekollekt.no finner dere søknader og mer informasjon om hver organisasjon. Her kan dere registrere deres kollektdatoer. Da lar dere organisasjonene vite når dere planlegger å samle inn kollekt til dem.

 

Ønsker din organisasjon å være med på offerutsendelsen til menighetene i Den norske kirke? Send en e-post til kirkekollekt@kpk.no

 

Retningslinjer for offerutsendelsen

  • KPK administrerer utsendelsen av offersøknader til Den norske kirke og tar ansvar for trykk, utsendelse og publisering på kirkekollekt.no.
  • KPK har ingen påvirkning overfor menighetsrådene på hvilke organisasjoner som skal motta kollekt det kommende året. KPK kan ikke garantere at en organisasjon mottar gaver, selv om den deltar i offerutsendelsen.
  • Deltakerorganisasjoner er selv ansvarlige for å utarbeide søknad innen gjeldende frister, satt av KPK. KPK kan bistå med noe rådgivning i arbeidet med søknaden dersom det er ønskelig.
  • Søknader til offerutsendelsen skal være på maks 2 sider, men kan være på både nynorsk og bokmål. Søknader sendes som pdf til kirkekollekt@kpk.no. Søknader kan være i fullfarge og inneholde illustrasjoner uten tillegg i prisen
  • Deltakeravgiften for Offerutsendelsen 2023 er kr. 7.900,- eks. mva. og inkluderer alle kostnader forbundet med utsendelsen. Avgiften for eierorganisasjoner i KPK er kr. 5.900,- eks. mva.
  • Deltakeravgiften faktureres når utsendelsen er ekspedert av KPK. Dersom en organisasjon ikke har betalt avgiften for fjoråret kan KPK nekte organisasjonen deltakelse i årets utsendelse
  • Deltakelse i offerutsendelsen inkluderer også publikasjon på www.kirkekollekt.no. Her kan menighetsrådene laste ned alle søknader på nytt og se informasjon om hver enkelt organisasjon. De kan også registrere hvilke organisasjoner som mottar kollekt det kommende året. KPK kan ikke holdes ansvarlig for innhold på organisasjonenes egne hjemmesider via linker på www.kirkekollekt.no  
  • KPKs grunnregler legger fundamentet for driften av organisasjonen, og dermed også offerutsendelsen. Deltakerorganisasjoner som driver sin virksomhet i strid med disse reglene kan nektes deltakelse (grunnreglene er tilgjengelig på www.kpk.no)

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone