Billige studentmiddager startet misjonsarbeidMÅLTID OG RELASJON: Under NMS sitt jubileumsseminar om misjon i et sekulært samfunn snakket (f.h) Odd Fidje og Johne Stødle fra Fellesskapet Lyder Sagens samt Matthew Firth fra The Way i England blant annet om viktigheten av relasjonsbygging og deling av måltider. Maria Bjørndal var tolk for Firth og Stina Neergård ledet seminaret. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK
Måltidsfellesskap er en nøkkel til misjon i et sekulært samfunn, tror seminarholderne under jubileumshelgen til NMS.
Les mer 22. april
Grahams støttespillere samlet til festivallansering
Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.
Les mer 21. april
Felles front for kristne skolelag
Det var bred enighet om at ungdommer bør få lov til å engasjere seg i kristne lag på skolene. – Det finnes ikke noe bedre enn engasjert ungdom, sier leder i Hedningsamfunnet.
Les mer 21. april
Store pengegaver snudde underskudd til overskudd
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) lå lenge an til et underskudd i 2016. Men store gaver på slutten av året snudde det hele.
Les mer 20. april
Stor konferanse for kristne lærere til Norge
I slutten av mai avholdes den årlige europeiske EurECA-konferansen for kristne lærere for første gang i Norge.
Les mer 19. april
Avduket den tomme grav
Palmesøndag ble «Den tomme grav» avduket på kirkegården ved Mari kirke i Ytre Enebakk.
Les mer 11. april
– Kristne organisasjoner blir motarbeidet og diskriminert
I Telemark har kristne aktører opplevd at det stilles spørsmål ved deres forkynnelse på arrangementer som søker om folkehelsemidler fra fylkeskommunen.
Les mer 11. april
Bibelskole kombinerer dataspill og bibel
Bibelskolen Fjellhaug blir landets første bibelskole som får en egen linje for dataspill. – Spilleglede er akkurat som idretts- og musikkglede, mener linjeansvarlig.
Les mer 07. april
– Soldaters tro og livssyn må tas på alvor
Feltprestkorpsets nye feltimam og felthumanist går opp nye stier når de nå former sine roller og finner sin plass i Det norske forsvaret.
Les mer 07. april

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone