Rike på velsignelser
«Det er Herrens velsignelse som gjør rik!» Ordspr.10,22. Mange skjønner at de trenger Guds velsignelse i livet, slik også med Baruk. Det står om ham hos profeten Nehemja. Han var sammen med arbeidskameratene opptatt...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Når Gud blir noe personlig
Guds eksistens og Jesu posisjon som Guds sønn har alltid vært gjenstand for spørsmål og diskusjon. «Hvem sier dere at jeg er?», spurte Jesus disiplene en gang, og Peter svarer på vegne av dem: «Du er Messias, den...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Tårer
Tårer er menneskets følgesvenn fra vugge til grav. En naturlig del av vår tilværelse. Burde i hvert fall være det. Men mange er redde for å vise tårer. Hvorfor? Jeg vil heller kalle det en styrke, det å få slippe...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Vend om og tro
«Tiden er kommet, Guds rike er nær!» Det kan hende at noen hoppet høyt da de hørte det. Det han sa var jo, «Det dere har ventet på og håpet er kommet. Klokken er slagen. Tiden er inne. Gud er i ferd med å...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Venners omsorg
Jeg tror de fleste erfarer at det er i helt spesielle livssituasjonerat en oppdager og erfarer om en har gode og trofaste venner. Noen en kan stole på og regne med når det virkelig røyner på.Og det hender ikke...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Å se menneskelig nød
Ole Teodor Moe var prest i Kristiania Indremisjon. Her opplevde han mye menneskelig nød, bl.a. problemene som alkoholbruken førte med seg for mange familier. Dette førte ham også inn i et pionerarbeid som formann...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Levestandard
Det er høy levestandard i Norge. For de fleste har den økt år for år. Ved lønnsoppgjørene snakker man om å opprettholde kjøpekrafta. Mye vil gjerne ha mer. Materialismen kan fort ta overhånd. Folkemassen ved Genesaretsjøen...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Ikke bekymret?
«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.» Fil. 4, 6-7. Det er den beste løsningen. Det er viktig med en bærekraftig tro som gir styrke til å møte...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Håp og framtid
Navnet Jesus er ikke bare et navn. Når vi bruker det, har vi med Gud selv å gjøre. I navnet Jesus ligger alt innesluttet. Han er nærværende med all sin livgivende kraft og makt. Å forkynne i Jesu navn, betyr...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone