Ved Jesu føtter
Å sitte ved noens føtter er et gammelt bilde på det å være i en undervisningssituasjon. Den som sitter slik plassert, er elev, student eller disippel, og den man sitter ved føttene til, er lærer, formidler eller...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Så våk da!
Himlene rike skal være å ligne med 10 brudepiker som tok sine oljelamper og gikk ut for å møte brudgommen. (Matt. 25,1-13). De hadde alle gledet seg til bryllupsfesten. De skulle møte ham med en lysprosesjon og...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Størst og sterkest?
I Matteus 18 er Jesu disipler opptatt av hvem som er størst i himmelriket. Og i Markus 9 diskuterte de hvem som var størst blant dem. Slik tenkte de voksne den gang, og det har vel ikke forandret seg nevneverdig....Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Gjør ikke Ånden sorg
«La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg -.» Ef. 4,29-30. Vi...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Sendt av Gud
Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Joh. 7,14-17. Det er Jesus som sier dette. Han hadde sin lære og myndighet fra Gud. Han var sendt av Gud....Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Grenseløs kjærlighet
Kjærligheten oss mennesker imellom har ofte sin begrensning. Den krever noe tilbake, et gjensidig kjærlighetsforhold ved å gi og ta. Men Guds kjærlighet er annerledes. Den gir ubegrenset av seg selv, uten tanke på...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Sprengkraft
En mann hadde et engelsk nytestamente som han var svært glad i. Men det var blitt svært slitt, og han ville spandere en ny innbinding på den vesle boka, men ordene «The New Testament» i gullskrift både foran og...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Se og tro
Nikodemus kom til Jesus om natten for å få hjelp. Han hadde registrert at Jesus hadde kommet med noe nytt, og ville vite mer om hva han lærte. Nikodemus var rådsherre og det rådde skepsis til Jesus blant disse....Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .
Rop om Guds nåde
I en liknelse i Lukas 18 ser vi kontrasten mellom fariseeren og tolleren, som var kommet til tempelet for å be. Fariseeren avslører seg allerede i innledningen. Han stiller seg opp slik at alle kan se ham, dessuten...Resten av saken må du være innlogget for å kunne lese .

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone