Mange har erfart at en stund ved Jesu føtter gir overskudd til det praktiske.
Les mer 24. feb.
Tente lamper har bare de som lever i hjertets bot, i tro og tillit til Jesus, og som regner med Den hellige Ånds gjerning i liv og tjeneste.
Les mer 23. feb.
Når det gjelder å komme inn i Guds rike er ikke spørsmål å være stor nok, men om å være liten nok.
Les mer 22. feb.
Det er et faktum at Den Hellige Ånd bor i alle kristne, og nettopp derfor kan han bedrøves.
Les mer 21. feb.
Manglende innsikt og kunnskap gjør at mange bare har sine meninger og synser. Jesus advarer, «Ta dere i vare for de falske profetene.» Matt. 7,15.
Les mer 20. feb.
Guds kjærlighet er annerledes. Den gir ubegrenset av seg selv, uten tanke på egen fordel.
Les mer 18. feb.
Blir Bibelens budskap tatt på alvor, vil både menneskeliv og samfunn kunne rystes.
Les mer 17. feb.
Som folket i ørkenen ble frelst ved å se på kobberslangen, kan vi bli frelst ved å se på Jesus og tro.
Les mer 16. feb.
Fariseeren gikk tomhendt fra templet fordi han hadde nok med seg selv og sin egen fortreffelighet.
Les mer 15. feb.
Gud gir en advarsel om at rikdom og materiell velstand, framgang og suksess kan være en fare for det åndelige liv.
Les mer 14. feb.
Jesus kaller oss til en stille stund med seg. Og alt kan bli forandret.
Les mer 13. feb.
Vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit. Det kan kreve at man tar en u-sving for å komme inn på den.
Les mer 11. feb.
Når «sjefen» bestemte at det skulle være en dag som er annerledes enn andre dager, var det ikke bare for at kroppen skulle få hvile, men også for at sinnet, tanken og sjelen skulle få sitt.
Les mer 10. feb.
Som kristne er vi kalt til å vitne om lyset og selv være lys. Da bryter vi mørkets makt.
Les mer 09. feb.
esus kunne si, «Det er fullbrakt.» Veien oppad til Gud var igjen åpen og fri.
Les mer 08. feb.
Det store og alvorlige spørsmålet er om vi er innenfor eller utenfor himmelporten på den store oppgjørsdagen.
Les mer 07. feb.
1 - 15 av 150

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone