Mange skjønner at de trenger Guds velsignelse i livet, slik også med Baruk.
Les mer 29. april
Ordene til jenta hadde gjort Gud til noe personlig, noe man selv burde ta stilling.
Les mer 28. april
Guds hjerte er fylt av medlidenhet og barmhjertighet overfor all den menneskelige tragedie som vi er vitne til.
Les mer 27. april
Vend om å tro på de gode nyhetene. Det er de ord av Jesus som først ble nedskrevet.
Les mer 26. april
Noen en kan stole på og regne med når det virkelig røyner på.
Les mer 25. april
Herre, du hører meg, Herre du føre meg. Hvordan og hvor hen det tjener meg best!
Les mer 24. april
I motsetning til Gud har vi ofte for små forventninger til hva som kan skje når han får velsigne det.
Les mer 22. april
Troen vil hjelpe oss til å sette Gud i sentrum.
Les mer 21. april
Vi møter evigheten i Jesus. I Jesus får tiden sitt mål og sin mening.  Det er knyttet håp og framtid til navnet Jesus.
Les mer 20. april
Min tro er liten, men jeg eier troen på en stor Frelser!»  Troen på en stor Jesus holder i tid og evighet!
Les mer 19. april
Av Jesus hadde hun lært at Guds kjærlighet betyr tjeneste for andre, og hun praktiserte det på sin omsorgsfull måte.
Les mer 18. april
Det er ofte umulig å høre noe dersom man ikke av og til lukker igjen for larm og støy og lar stillheten råde.
Les mer 17. april
Den som ærlig og oppriktig søker å gjøre Guds vilje, vil oppleve at Ordet har en guddommelig kraft i seg, som virker både i hjertet og samvittigheten.
Les mer 15. april
Vi skal trygt og tillitsfullt få overlate oss selv i Herrens hender.
Les mer 14. april
Troen er ikke bare en verdi som gjør livet rikere å leve. De framhevet treenighet som troens fundament, noe vi aldri må miste av syne: Faderen og Sønnen og Ånden.
Les mer 13. april
Folket måtte ikke være så materialistiske at de kun tenkte på å arbeide for «den mat som forgår.» Livet må sees og leves i et større og videre perspektiv, i et evighetsperspektiv.
Les mer 12. april
1 - 15 av 150

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone