Gud skaper ny kjærlighet og nytt sinnelag.
Les mer 25. mars
«Den kristne taler ikke om neste dag, bare om dagen i dag, og om den taler han med Gud.»
Les mer 24. mars
Jeg vet det ikke alltid, men jeg vet at han har tak i meg! Du har vel latt deg gripe av Guds kjærlighet?
Les mer 23. mars
Når jeg selv tenker tilbake på et langt liv, så synes jeg at Gud har vært forunderlig kjærlig, omsorgsfull, raus og god.
Les mer 22. mars
Tro er nøkkelordet i forholdet til Gud. Det er spørsmål om hvordan vi stiller oss til Jesus som frelser.
Les mer 21. mars
Godt vennskap styrker sjelen. Gi ikke slipp på din venn
Les mer 20. mars
I Guds rike er det bare en tidsbestemmelse som gjelder, og det er den som heter «i dag».
Les mer 18. mars
Jesus lovte å sende dem Ånden, og på pinsedagen holdt han løftet sitt.
Les mer 17. mars
Vi skal ikke skygge for dem som søker Guds lys og vil være i det.
Les mer 16. mars
Han ville forvisse seg om at lederne og folket fortsatt ville vandre helhjertet og trofast på Herrens vei.
Les mer 15. mars
Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel! Lovsangens kilde er Frelserens navn.
Les mer 14. mars
Jesus møter oss med kjærlighet og tilgivelse, derfor må også vi forsøke å tilgi.
Les mer 13. mars
Flere av Jesu disipler var fiskere av fag og yrke. Men han ga dem en ny utfordring: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere».
Les mer 11. mars
Kjernen i det bibelske budskapet er ikke «vanskelig»; den er meget enkel.
Les mer 10. mars
Paulus er overbevist om at Kristus er sannheten, og denne sannheten skal seire.
Les mer 09. mars
Vi må ikke glemme at sjelen trenger næring for å styrke troslivet, og at vi i alle ting er avhengig av Guds nåde.
Les mer 08. mars
1 - 15 av 150

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone