En stor Jesus

Av Egil Sjaastad, dosent emeritus, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

2. søndag i treenighetstiden, 11. juni, 2023

Prekentekst: Matteus 3,11–12

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Bestemor hadde besøk av barnebarnet på seks år. På veggen hadde hun et stort Jesus-bilde. Barnet så på bildet og utbrøt: «Du har en stor Jesus du, bestemor!»

Det samme kan vi si om døperen Johannes. Teksten gir eksempler på de store ordene han brukte om Jesus. Både her og i andre sammenhenger omtalte han Jesu storhet – med grensesprengende ord:

  • Jesus er sterkere enn meg. Hans rolle i Guds frelsesplan er mye større.
  • Han er fra evighet og har sitt utspring i himmelen. «Han er ovenfra, jeg er nedenfra» (Joh 3,31).
  • Han kommer for å fullføre noe som jeg bare er en forløper for.
  • Han kommer med den nye frelsestiden. Den er kjennetegnet både av at synden blir tilgitt og at Ånden tar bolig i hjertene. Hans dåp er en Ånds-dåp (Esek 36,25–27).
  • Han fortjener langt større respekt enn meg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmene hans.
  • Han er verdensdommeren, hovedaktøren på «treskeplassen». Når Guds dom skal gå over verden, er det Jesus som har kasteskovlen. Den skal han bruke for å skille kornet fra halm og agner.

Folk kom i hopetall til Johannes. De bekjente syndene sine og ble døpt i Jordan. Og om igjen og om igjen hørte de det han sa om Jesus.

Det aller viktigste Johannes sa om Jesus, er ikke gjengitt i denne søndagsteksten. Det er ordene om at Jesus kom for å være offerlammet og skulle sone for syndene våre: «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd» (Joh 1,29).

Dette innebærer at vi – uten å ha fortjent det – får være Guds barn, blir frifunnet i dommen og arver Guds rike sammen med Jesus.

Kanskje bestemor nettopp hadde alt dette i tankene da hun hengte opp Jesus-bildet sitt.

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone