Å sette spor

Av Dan Christian Kristoffersen, skribent.                                                                             

Pinsedag, 28. mai, 2023                                                                      

Prekentekst: Johannes 20,19-23

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

 

Historien om Jesus er underfull, verdensendrende, utrolig, mirakuløs, provoserende, håpefull, historisk og tankeformende på én og samme tid; en historie som er mysteriet Gud verdig, med en forunderlig sannhet som er klar til å oppdages hvis man velger å ta et dypdykk fremfor å skumme overflaten.

Jesus er ikke enda en filosof, en svevende energi, eller enda en religionsstifter, en slags halvgud eller en politisk aktivist for sin tid. Alle disse punktene hadde gjort ham om til noe vi skaper etter egen vilje. Jesus er Gud, og spørsmålet om Gud må aldri handle om hva som passer oss, om hva vi føler vi har behov for. Spørsmålet må handle om hva som er sant og ikke sant, og så må vi ta konsekvensen av det.

Jesus satte samfunnet på hodet og ble dømt til døden på et kors, som var den romerske okkupasjonsmaktens forferdelige tortur- og drapsmaskin. Nagler ble spikret i hender og føtter, og et spyd ble stukket i siden på ham. Korsfestelser i seg selv var ikke uvanlig, men kristendommen hevder at det var noe langt mer enn fysiske grusomheter som foregikk med mannen fra Nasaret. Kristendommen hevder at det var Gud selv som hang på korset, at han tok på seg hele verdens skyld, at han selv tok på seg straffen for alt vi har stelt i stand.

Vi er alle syndere – selv om vår tids kultur ofte prøver å fortelle det motsatte – men Gud har vist oss hva vi er ment å skulle gi til verden; noe som ikke bare er sentimentalitet og gode følelser, men derimot ekte, grensesprengende kjærlighet. Noe som koster, noe som gjøres på tross av, noe som frigjør. Noe som setter merker, slik som merkene Jesus viste disiplene etter at han hadde beseiret døden. Vi kan også sette spor, og Den hellige ånd gir oss kraft til å følge Jesu vei, og i den ligger frihet og frelse for menneskeheten. God pinse!

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone