Han fikk se lyset

Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen
Fjerde søndag i åpenbaringstiden, 29. januar 2022
Prekentekst: Luk 18, 35 – 43


Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.» Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.
 

LAST NED ANDAKTEN PÅ NYNORSK OG BOKMÅL HER

Jesus i Jeriko! Slik jeg leser evangeliene var Jeriko en by som Jesus bare besøkte én gang, men samtidig var det et besøk som har satt flere spor etter seg i evangeliene. Ja, det var nesten ikke et besøk en gang; det var en gjennomreise.
            Her møtte Jesus tolleren Sakkeus og her møtte han mannen fra vår tekst. Hos Markus blir han kalt Bartimeus. Og senere på dagen møtte han to andre menn som også var blinde, og som han helbredet.
            Jeriko var en gammel by alt på Jesu tid; kanskje var det verdens eldste. Det er fra den vi har fortellingen om «Jerikos murer» fra Josvas bok. Det er en av de få byene som er nevnt i en av Jesu lignelser: Det skjer i lignelsen om den barmhjertige samaritan: «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko».
Jesus kom altså til Jeriko én gang.
            Når Bartimeus ropte etter ham, stanset Jesus opp og spurte: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Det samme spurte han de to andre blinde som han traff senere på dagen. Bartimeus svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Han måtte altså ha hatt syn engang. De andre to formulerte seg annerledes: «Herre, la øynene våre bli åpnet!»

            I år er det 100 år siden countrysangeren Hank Williams ble født. Han vokste opp med gospelmusikk og kristne sanger, og skrev også selv mange slike. Den mest kjente skrev han som 25-åring: «I saw the Light»- Jeg fikk se lyset.
            Sangen er formet som et personlig vitnesbyrd, ikke ulikt det mange av oss har hørt andre avlegge, eller kanskje har avlagt selv: «Jeg hadde ikke noe mål med livet, det var fylt av synd, og jeg ville ikke ha noe med Frelseren å gjøre». I ett av versene sammenlikner sangeren seg med nettopp den blinde Bartimeus, han som levde alene i mørket, men så ga Jesus ham synet. – «I saw the light»!
            En av lesetekstene denne søndagen er Salme 146. I vers 8 leser vi: «Herren gir de blinde syn. Herren reiser de nedbøyde opp».

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone