DIGITAL RELIGION: Studien fra Nord-Amerika viser at religiøse unge voksne særlig benytter seg av passive tilbud som taler og gudstjenester på nett mer enn aktiv publisering. ILLUSTRASJONSFOTO: KPK
DIGITAL RELIGION: Studien fra Nord-Amerika viser at religiøse unge voksne særlig benytter seg av passive tilbud som taler og gudstjenester på nett mer enn aktiv publisering. ILLUSTRASJONSFOTO: KPK

Digital religiøs praksis hjelper unge voksne i troen

En ny studie fra Nord-Amerika viser at religiøse unge voksne i USA og Canada får styrket sin tro i digitale rom.

Den første generasjonen som kan kalles innfødte i den digitale verden er mindre deltakende i personlige religiøse aktiviteter generelt, men for dem som engasjerer seg er religiøs utfoldelse i digitale rom med på å gjøre trosopplevelsen rikere ifølge ny forskning.

Studien «Digital Religion Among U.S. and Canadian Millennial Adults», nylig publisert i Review of Religious Research, utforsker utbredelsen av digital religionspraksis blant 18 til 35 år gamle millennials i USA og Canada ved å bruke data fra 2019 Millennial Trends Survey. Rapporten er skrevet av professor i sosiologi ved University of Waterloo, Sarah Wilkins-Laflamme.

Millennials beskrives som «generelt de som er født og oppvokst på slutten av 1980-tallet, 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet». For formålet med denne studien var kohorten begrenset til personer født i årene 1984 til 2001.

– Vi vet at flere og flere mennesker henvender seg til digitale medier for spiritualitet som chat-grupper med pastorer, nettprekener og religiøst innhold på sosiale medier, sier Wilkins-Laflamme til The Christian Post.

– Vi har funnet ut at selv om digital religion ikke nødvendigvis tiltrekker seg mange nye millennials, gjør den trosopplevelsen til de som allerede er involvert rikere.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Betydelig minoritet

Digital religion er i studien definert som et paraplykonsept som reflekterer «en ny ramme for å artikulere utviklingen av religiøs praksis på nett» og «peker på hvordan digitale medier og rom former og formes av religiøs praksis».

Wilkins-Laflamme fant at digital religion praktiseres jevnlig av en betydelig minoritet av målgruppen. Omtrent 29 % av kanadiske millennials i studien rapporterte at de konsumerte religiøst eller åndelig digitalt innhold minst en gang i måneden. Dette tallet er mye høyere i USA, der 41 % av millennials sa at de bruker religiøst eller spirituelt digitalt innhold minst en gang i måneden.

Studien indikerer at en større andel av millennials til en viss grad kommer i regelmessig kontakt med religion og spiritualitet på nett, ettersom frekvensen av mer konvensjonell religiøs praksis, som personlig oppmøte i religiøse tjenester, har falt de siste årene blant yngre generasjoner.

Ikke koronaeffekt

Siden studien baserer seg på data fra 2019 fanger den ikke opp hvordan koronapandemien påvirket forbruket av digital religion blant de unge voksne, men den antyder at det allerede var et flertall av millennials i både USA og Canada som konsumerte religiøst eller spirituelt digitalt innhold minst en gang i året.

Forbruket av digital religion gjør seg ifølge studien særlig gjeldende ved passive former for innholdsforbruk sammenlignet med mer aktive former som publisering i sosiale medier. Sosialt miljø spiller en viktig rolle, med digital religionspraksis mye mer utbredt i den generelt mer religiøse amerikanske konteksten, sammenlignet med den generelt mer sekulære kanadiske konteksten. Studien viser også at digital religionspraksis ofte, men ikke alltid, er knyttet til andre personlige religiøse og åndelige aktiviteter blant unge voksne.

De fleste amerikanske og kanadiske millennials som engasjerer seg i digital religion minst en gang i måneden, gjør også minst én personlig religiøs eller åndelig aktivitet månedlig, antyder studien. KPK

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone