Bønnens løfter

Av Ivar Gjerdi, diakon - pensjonist i Normisjon
6. søndag i påsketiden, 9. mai 2021
Prekentekst: Matteus 7, 7-12

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

     Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Jesus lærte sine disipler å be på en rett måte i det vi gjerne kaller Herrens bønn. Og den er gitt oss til eget bruk, og som et mønster og en ramme for vår egen frie bønn. Både Matteus og Lukas gjengir den slik vi alle kjenner den. I vår tekst lar han oss få vite om de rike løfter som er knyttet til bønnelivet og bønnetjenesten. Bønn er uttrykk for tro. Jesus sier at vi skal be, lete og banke på når som helst og med alt som ligger oss på hjertet. Han hører og svarer og vil gi oss det som er etter Guds vilje for oss. For det ligger ingen automatikk i at vi alltid får det vi tenker og ønsker. Gud ønsker å gi oss gode gaver, og fremfor alt frelsens gave, syndenes forlatelse i Jesus Kristus. Noen ganger ser han at våre bønner er preget og båret fram av selvopptatthet og egoisme, på tvers av Guds vilje. Bønn er ikke et trylleformular som kan gi oss fordeler. Og derfor blir svaret noen ganger annerledes enn vi trodde og håpet. Men Gud hører bønner og vil gi oss bare det som godt er. Daglig opplever mennesker at Gud griper inn i livet på forunderlig vis.

Trygve Bjerkrheim uttrykker bønnens løfter så trygt og sant, «Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små, men mot allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. - Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå, for det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få.» (Trygve Bjerkrheim).

Jesus avslutter med den «gylne regel», veiviser og rettesnor for våre liv: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.»

Bønn i Jesu navn er kalt et skattkammer, og har vært en tilflukt for mennesker i alle tider og i alle situasjoner, i glede, sorg og nød. Bønn fører oss inn i større avhengighet av Gud. Bønn er kristenlivets pulsslag og åndedrett. Derfor er bønnen så viktig for det åndelige livet.

Predikanten C. H. Spurgeon ble en gang spurt om han hadde endret sitt syn på bønnens kraft og makt. Og han svarte: «Bare på den måten at min tro på bønnens makt blir sterkere for hver dag.»<

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone