Hjerteforholdet til Jesus

Av Ivar Gjerdi, diakon – pensjonist i Normisjon
2. søndag i påsketiden, 11. april 2021
Prekentekst: Johannes 21, 15-19

Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Det er sikkert ikke mange som er glad i eksamener. Men de fleste kommer ikke utenom. Vi gruer oss og har en viss angst for eksamen. Vil jeg bestå prøven? Peter er oppe til en slags eksamen. Denne samtalen mellom Jesus og lederen i disippelkretsen, Simon Peter, har fått forskjellige navn. Noen har kalt den Peters eksamen, andre Peters ordinasjon. Uansett hva vi kaller det, er det ingen tvil om at dette har vært en vanskelig prøve for ham. Ingen annen eksamen kan settes på linje med dette. Den mest krevende av alle, med stor vanskelighetsgrad. Og det er ingen vanskelighetsgrad etter vår vanlige menneskelige målestokk. Jesu målestokk ligger på et annet og høyere plan. Det var jo ingen prøve i intellektuelle eller kunnskapsmessige ferdigheter. Det er viktig nok. Men Jesus går enda dypere. Han ville undersøke hvordan Peters hjerteforhold til ham var. Det var litt av en ildprøve. Det var en ydmykende og selvreduserende prosess.

Vi kan legge merke til et par interessante detaljer: Jesus benytter ikke æresnavnet, Peter, klippen («den jeg kan stole på») når han snakker til ham, men tiltaler ham som Simon, sønn av Johannes. (Simon betyr «den jeg ikke riktig kan stole på»). Det er ikke spørsmål om rang eller stilling. Det er rett og slett mennesket Simon han taler til.

Vi har lett for å dekke oss bak titler, posisjoner og tillitsverv. Det går bare ikke overfor Jesus. Han retter søkelyset mot vårt hjerte, og ikke mot vår eventuelle status.

Jesus har vist seg for disiplene ved Tiberiassjøen, og de har delt et måltid sammen. Og da skjer dette. Det virker enkelt å erklære sin kjærlighet til et annet menneske. Men langt vanskeligere blir det når denne kjærligheten blir satt på prøve. For det er når kjærligheten settes på prøve at det viser seg om den er ekte eller tilgjort. Og her i samtalen mellom Jesus og Peter settes kjærligheten virkelig på prøve.

Jesus går dypt. Og han han hadde en særlig grunn til det. Tre ganger hadde Peter sviktet. Tre ganger fikk han spørsmålet, «Elsker du meg?» Og oppdraget ble gitt, «Fø lammene mine» Intet mindre. Peter fikk erfare Jesu kjærlighet og tilgivelse. Slik er Jesus også i dag.

Kjærligheten prøves gjennom et stort oppdrag. Han bruker også de troløse i tjenesten for seg. Hva svarer vi når han spør?

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone