Jesus gjorde det første underet sitt under bryllupet i Kana.
Jesus gjorde det første underet sitt under bryllupet i Kana.

Jesu herlighet og guddomsmakt

Av diakon Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon

3. søndag i Åpenbaringstiden, 19. januar, 2020

Prekentekst: Joh. 2,1-11

Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»

Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»

Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER 

Det er bryllup i Kana, og Jesus gjør sitt første tegn. Og det er ikke et tegn som er knyttet til helbredelse, åndeutdrivelse eller noe annet ekstraordinært. Nei, det skjer i et bryllup, med et hverdagslig problem. Jesu mor, Maria, er gjest, og det er mye som tyder på at hun har en sentral rolle. Hun står for mye av det praktiske. Det oppstår en vanskelig og pinlig situasjon for vertskapet, ja, en krisesituasjon, som gjør at Jesus kommer i sentrum. De har sluppet opp for vin, og det var et stort problem på den tiden.

Hvorfor Maria går til Jesus og forteller dette, får vi ingen forklaring på. Hun hadde ikke erfart Jesu mektige gjerninger ennå. Men kanskje hadde hun noe i seg, ord som var sagt om Ham, som gjorde at hun nå hadde fått tiltro til at noe stort kunne skje. Det synes som om Jesus i første omgang avviser henne: «Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet». Det var lagt opp en plan for Jesu virke, når han skulle tre frem, lide og dø og oppstå og sende disiplene ut med evangeliet. Maria ba om noe som egentlig ikke var helt i tråd med det.

Men Jesus oppfyller likevel Marias ønske om hjelp. Hun ber tjenerne gjøre slik Jesus sier. Seks kar fylles med vann til randen. Jesus gjør sitt første tegn ved å gjøre vann til vin. Dette hans tegn og under skulle peke fram mot den store frelseshandlingen. Jesus åpenbarer sin herlighet og viser sin guddomsmakt. Han viste at han virkelig var Messias. Guds rike er kommet nær!

Det var da «timen ikke var kommet» at Jesus gjorde vann til vin. Og da timen var kommet, døde han på korset for våre synder og stod opp igjen til liv og salighet. Han seiret over død og djevel. Det er dette livets ord vi kan bli frelst ved. Vi skal også få komme til Jesus med vår krisesituasjon og med nøden og problemene som ligger på vårt hjerte. Han hører våre bønner. Han er undergjøreren også i dag.

«Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1. Joh. 1,8-9).

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone