De bøker som skrives


Det bibelske skriftet «Forkynneren» regnes med i visdomslitteraturen i Bibelen. Det er på mange måter et resignert skrift, og på slutten av boka heter det: «Det er ingen ende på de bøker som skrives» (12, 12). Alf Prøysen er inne på det samme i en av sine viser: «Det er så vemodig mange viser – og je har laga ei vise tel».
            Science fiction-romanen «Farenheit 451» fra 1953 er handlingen lagt et samfunn der det er forbudt å eie og lese bøker. Brannmennenes oppgave er å samle inn bøker og brenne dem. Men litteraturen overlever ved at folk trekker seg ut fra samfunnet og pugger hver sin bok utenat. Blir en «bok» gammel eller syk, står en annen klar til å lære seg hans eller hennes tekst. Faktisk var det lenge slik litteraturen overlevde: Som muntlig tradisjon. Så ble den skrevet ned. I dag tar vi bøker for gitt. Men det vil alltid være bøker som er viktigere og lever lenger enn andre. Som Bibelen.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone