Hva med oss?

Av Ivar Gjerdi, diakon, pensjonist og tidl. generalsekretær

14. søndag i treenighetstiden, vingårdssøndag, 15. september 2019

Prekentekst: Matt 19, 27-30

 

Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

«Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Det er spørsmålene Peter stiller som talsmann for disiplene på årets vingårdssøndag. Markus gjengir også dette som her skjedde. Jesus har før dette snakket om at blir vanskelig for den som eier mye og har stor rikdom å komme inn i Guds rike. Disiplene skjønner nok at det Jesus sier også gjelder dem.

Tanken på lønn er sterk hos de fleste. Det er våken oppmerksomhet når lønnsspørsmålet skal avgjøres. Lønn er blitt et nøkkelord i vår tid. Det ser vi når lønnsforhandlingene pågår. Men dette gjør seg gjeldende også i kristenlivet. Peter var ikke verre enn andre. Han sa bare det mange tenker. Og spørsmålet var berettiget. Han ville selvfølgelig vite hvordan det ville bli med ham og de andre som hadde valgt å følge Jesus. Disiplene hadde forlatt alt og framtiden lå foran dem som et dirrende spørsmålstegn. Derfor dette spørsmålet til Jesus, som har stor aktualitet også i dag. Ventet disiplene lønn for strevet? Og hva skal vi få? Gud regner og lønner annerledes. Vi skal få av hans rike velsignelser. Jesus svarer disiplene, «Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv.» (vers 29). Det kunne bli mye å ofre, også forfølgelser, men til gjengjeld «få hundre ganger så mye igjen.» Langt mer enn det en har forlatt. Det dreier seg om en annen rikdom enn den folk flest er opptatt av. Denne lønnen skal bli oss til del både her i tiden og i evigheten. Den store lønnen for alle som følger Jesus, er det evige liv.

«Gud, du er rik! Din godhet er stor, din miskunnhet tar ikke slutt. Du nærer og styrker din kirke på jord og leger når håpet er brutt.

Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud du gav oss, vår Skaper og Far

Styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn, fyll hjertet med kjærlighet varm! Så går vi frimodig til tjenesten inn i ly av din utstrakte arm.» Olaf Hillestad.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone