Sannheten setter fri

Av Asbjørn Kvalbein, Norea Mediemisjon

11. søndag i treenighetstiden, 25. august 2019

Prekentekst: Joh 8, 31-36

 

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Når vi avviser at det fins en sannhet, legger vi grunnlaget for kaos. Det fins ikke lenger noe grunnlag for å si at noe er rett og noe er galt.

Det store ordet i dag er toleranse. Men det er meningsløst å vise toleranse hvis vi ikke kan regne noe for sant. Følgen blir lett at personer med en overbevisning, blir frosset ut som intolerante.

På en rekke områder kan vi ikke tenke «nøytralt». Kjemikeren må godta at vann består av hydrogen og oksygen på en bestemt måte. I orkesteret må den enkelte musiker forholde seg nøyaktig til notene. I matematikken er enhver løsning enten riktig eller feil. I idretten venter man at reglene blir fulgt.

Men når det kommer til moral, rettferdighet, hellighet og ærbarhet, skal en være «tolerant». Men er det ikke spørsmål om sannhet der også?

Hvis du nekter for at sannheten fins, har du egentlig nektet for at Gud fins. Å si at det ikke fins absolutter, er å si at Gud ikke er virkelig.

Hvis vi avviser den Gud som har talt i Bibelen, tar vi bort det objektive grunnlaget for moral, renhet og hellighet. Da gjør vi rett og galt bare til et spørsmål om personlige meninger.

Jesus sa: «Hvis dere blir i mitt ord … skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» «Ditt ord er sannhet,» sa Jesus til sin Far. Bibelen er kilden til den grunnleggende sannheten. Gud sier ikke noe fordi det er sant, men noe er sant fordi Gud sier det. Derfor blir ikke sannheten gammeldags.

Sannheten er ikke bare noe for hodet, men også for hjertet. Jesus sier at vi skal kjenne sannheten, og den skal sette fri. Mange kan være bundet i lenker av bitterhet, misunnelse, stolthet og lyster. Det er bare én nøkkel til å låse opp hjertedøren og sette i frihet, og det er sannheten. Hovedproblemet er som oftest ikke å finne sannheten, men å innse sannheten.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone