Mors bønner

 

En ung sjømann var kommet hjem etter sin første reise. Det hadde vært en stormfull og krevende opplevelse. De hadde faktisk sett døden i øynene. Det var med nød og neppe at skip og mannskap hadde unngått en forlis. Førstereisgutten fortalte sin mor om disse spennende og farlige opplevelsene sine, og moren spør som naturlig er, «Var du ikke redd i den fryktelige stormen?» «Nei, mor», svarte gutten; «jeg visste at du bad meg hjem.» Hvilken rik velsignelse det er å være gjenstand for mors forbønner.

«Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender: Han har lovet at svar skal du få.» T. Bjerkrheim.

C. H. Spurgeon ble en gang spurt om han hadde endret sitt syn på bønnens makt, og svarte: «Bare på den måten at min tro på bønnens makt blir sterkere for hver dag.»

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone