Kristus er sannheten

«For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.» 2. Kor.13,7.

En tjeneste som er i strid med Guds vilje og sannhet er til ingen nytte og uten verdi. Paulus ber for menigheten at de må gjøre det gode og ikke det onde. Han er opptatt av at de må vise seg som sanne kristne. Det nytter ikke å utrette noe mot sannheten, bare med sannheten. Vår tjeneste for Gud må alltid ha sin basis i sannhetens evangelium. Det gjelder ikke noe mindre enn spørsmålet om Jesus Kristus virkelig lever i oss. Gjør han ikke det, så hjelper det lite hvilke meninger vi har eller hvor anstendig vi lever eller hva vi kan påberope oss. Paulus er overbevist om at Kristus er sannheten, og denne sannheten skal seire. Jesus har sendt ham for å være med å bygge opp Guds rike, og håper at han slipper å rive ned eller kjempe mot noe i menigheten som er falskt. Vi formanes vi til selvransakelse og selvprøvelse.

«Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere?» 2. Kor. 13, 5.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone