Gud er der

Tro er nøkkelordet i forholdet til Gud. Det er spørsmål om hvordan vi stiller oss til Jesus som frelser.

Det kan komme tider da det føles som om Gud er borte. Da er det godt å erfare at Gud fremdeles er der og virker og griper inn. Vi kan i vår nød og fortvilelse rope til Jesus. Han vil være vår trygge tilflukt. Disiplene ble bebreidet for at de hadde så liten tro. Men en ting er sikkert: Troen skapes i hjertet når vi følger Jesus, og opplever hvem han er.

Tro er nøkkelordet i forholdet til Gud. Det er spørsmål om hvordan vi stiller oss til Jesus som frelser. Det kan Ånden forklare og vise oss. Tro er noe helt personlig. Ingen kan komme til tro på Jesus uten at Den Hellige Ånd kommer oss til hjelp. Slik kan vi lære evangeliet å kjenne og tro på det.

«Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor

ei tru som kunne synast i gjerning og i ord.

Men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk,

Då har eg berre Jesus, og då er trua sterk». Jesper Krogedal

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone