Diska opp med julebord for rusmisbrukarar

Tidlegare rusmisbrukarar arrangerte julebord for Oslos uteliggjarar og rusmisbrukarar. – Det er eit flott og unikt tilbod, seier ein gjest.

Det er ein onsdag ettermiddag i desember og utanfor Evangeliesenter-kontakten i Osterhaus gate i Oslo står eit førtitals rusmisbrukarar og uteliggjarar og ventar på å få kome inn. Vanlegvis er det tysdagar og torsdagar det er servering her, men i dag er det duka for julebord.

– Eg vil inn og få meg julemat, utbrytar ein av dei med glede og forventing i stemma.

Gjennom vindauga kan vi sjå personar i kvite kokkejakker ordne i stand med ribbe, medisterpølser, medisterkaker, potetar og surkål. Snart strøymer julemusikken ut av lokala og fleire og fleire gjestar kjem til og fyller opp så det blir kø utanfor.

Elevar diskar opp

Dagens kokkar og servitørar er elevar ved restaurant- og matfag på Østerbo vgs i Halden, ein kristen vidaregåande skule tilknytt Østerbo evangeliesenter. Over halvparten av elevane på denne skulen er sjølv rusavhengige vaksne som er inne til rehabilitering.

– Eg var rusmisbrukar i over 20 år. No har eg vore på Østerbo i tre år og har vore rusfri sida september 2014, fortel Johan Berg (43) som er elev i andre klasse på restaurant- og matfag på Østerbo.

Å arrangere julebord for Evangeliesenter-kontaktens gjester er noko elevane på Østerbo gjer kvart år.

– Eg var med i fjor også og det er utruleg flott. Det gjer noko med ein som menneske. Det er rørande å sjå folk kome slitne og kalde og få seg mat og bli glade. Alle burde vere med på noko slikt ein gong, seier elev Tabita Nordhagen (30) som ikkje sjølv har bakgrunn frå rusmiljøet.

– Eg har ADHD og har vore åleinemor i 12 år. Eg fekk ikkje fullført vidaregåande utdanning og derfor går eg på Østerbo no, fortel ho.

– Trua hjelper

No diskar elevane, saman med ein stab frå Evangeliesenteret, opp med god julemat for dei som framleis lever som slavar under rusavhengigheta.

– Det er veldig triveleg og kjennast bra å vere her og hjelpe andre. Det finst mange som treng hjelp, seier Berg som fortel at han sjølv nytta seg av liknande tilbod i Sverige då han var rusmisbrukar.

Berg håper at han og dei andre elevane på Østerbo kan vere til inspirasjon for andre rusmisbrukarar som ønskjer å bli rusfrie.

Lars Haugan (49) er ein av gjestene på julebordet. Han synest det er flott å bli servert mat av elevane frå Østerbo.

– Eg synest det er så kult at dei går på kokkelinje og at det går så bra med dei som har klart å bli rusfrie, seier Haugan og fortel at han snakka særleg med ein av elevane.

– Han fortalde korleis trua hadde hjelpt han å bli rusfri. Eg ser i mange tilfelle at trua hjelper, derfor er det viktig at det finst kristne tilbod som Evangeliesenteret, seier han.

Haugan kallar seg ikkje kristen sjølv, men seier han er åndeleg.

– Unikt tilbod

Evangeliesenter-kontakten i Oslo blei starta av Evangeliesenteret i 2012 og er eit lågterskeltilbod for rusmisbrukarar og uteliggjarar i hovudstaden.

Målet for kontaktsenteret er å gi evangeliet om Jesus til senteret sine gjester og hjelpe dei inn til rehabilitering. Samtidig er kontaktsenteret ein reiskap for å gjere levevilkåra betre for rusmisbrukarar og uteliggjarar.

– Evangeliesenteret er eit unikt tilbod i Oslo sentrum som gir oss gratis mat, seier Haugan.

Teamleiar for matfag på Østerbo vgs, Magne Degnes, fortel at julebordet er noko dei har gledt seg til.

– Vi ser viktigheita av og gleda ved å ha eit sånt arrangement og vi ser at det er eit stort behov for slike tilstellingar, seier han.

I tillegg til god julemat får gjestene på julebordet med seg julegåver og matposar når dei går.

Fast matutdeling

Også utanom julebordet serverer Evangeliesenteret mat til rusmisbrukarar to gonger i uka. I tillegg får dei med seg matposar, klede og teppe.

– Vi har omkring 800 personar som kjem innom her, fortel Stian Ludvigsen som er leiar ved Evangeliesenter-kontakten i Oslo.

Stiftelsen Evangeliesenteret er ein privat, ideell og frivillig organisasjon som er forankra i pinserørsla. Formålet til Stiftelsen er å oppsøkje, hjelpe og rehabilitere menneske som er komne i sosial nød på grunn av misbruk av rusmiddel.

– Eg nyttar meg av tilboda her litt fram og tilbake, seier Haugan.

Han ser på seg sjølv som ei av dei heldige sida han har fast bustad og ikkje må sove på gata.

– Evangeliesenteret gjer ein fantastisk jobb. Dei gjer ein flott innsats for dei som vil inn på kristen rehabilitering, seier han. KPK

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone