«Jeg tror jeg skjønner korset»

Publisert 10. Juni 2024

Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen

4. søndag i treenighetstiden, 16. juni, 2024

Prekentekst: Matteus 16,24–27

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort».

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER


Frelsesarmeens emblem er svært rikt på symbolikk med både krone, sverd og kors. Jeg skulle forklare all denne symbolikken for en som ikke var fortrolig med den, og det ble kanskje litt mye informasjon på en gang.

– Men jeg tror jeg skjønner korset, sa han.

Korset er et sentralt symbol i den kristne tro. Korset er noe alle kristne har felles, selv om det kan være ulikt utformet. Men kan man «skjønne» korset? Kanskje på den måten at man vet hvilken fortelling og historisk hendelse det refererer til, selv om det skjedde mange tusen korsfestelser både før og etter Jesu tid. I vår tid forbinder de fleste av oss korset med én eneste person: Mannen Jesus fra Nasaret.

Men «skjønner» vi hva det innebar av smerte, angst og fornedrelse? Da Jesus levde, var korset noe det sto skrekk av. Men budskapet om korset slo rot, og det som hadde vært et skammens og skrekkens symbol, ble et hederssymbol. Allerede Paulus skrev til de kristne i Korint at ordet om korset er Guds kraft for den som blir frelst. Korset er en påminning om frelse og nåde. Å ha et forhold til korset, er å ha et forhold til Jesus.

Derfor er det fremdeles mange som blir provosert av korset og av å se at noen bærer det, det være seg privat eller i det offentlige rom. Det minner om noe, eller kanskje bare én, som man helst ikke vil bli minnet om. Han som hang der, kanskje?

Det synges mye om korset i kristne kirker og forsamlinger. Korset er ikke bare en påske-ting, korset er like aktuelt hele året igjen. En frelsesoffiser lå for døden. Mesteparten av tiden lå han i koma, men i et av de våkne øyeblikkene utbrøt han: «Korset lyser!» Dette fikk en annen frelsesoffiser til å skrive sangen «Korset lyser hele veien».

– Jeg tror jeg skjønner korset, sa gjesten i Frelsesarmeens lokale.

Det er et utsagn det går an å skjønne.

 

 

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone