Ingen frykt

«Når jeg er redd, stoler jeg på deg» (Salme 56,4).

Vi har alle kjent på redsel, frykt og angst, og det er ingen god følelse. Når jeg er redd… det er menneskelig å være redd, men Gud vil ikke at vi skal fortsette å være i den tilstanden av frykt. Så hva gjør jeg når jeg er redd? Jeg stoler på Herren. Hvorfor skal jeg stole på Herren når jeg er redd? Fordi Jesus har all makt i himmelen og på jorden (Matt 28,18). Han har makt over alt vi frykter. Og Filipperne 4,13 sier at jeg makter alt i ham [Gud] som gjør meg sterk. Hvis jeg makter «alt i ham», makter jeg også å stå imot frykten, redselen og angsten som vil overmanne meg når jeg ber Ham om hjelp. «For Gud ga oss ikke en ånd som gjør oss motløse [noen bibler sier redde], men vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom [et sunt sinn]» (2 Tim 1,7). Når jeg er redd, går jeg til Gud med det, og Han hjelper meg å overvinne frykten.

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone