Hvem ble korsfestet på Golgata?

Det var Jesus som ble korsfestet på Golgata – for dine og mine synders skyld. For at det som skilte oss fra Gud, skulle bli utslettet og vi kunne bli forent med ham. Så vi kunne leve livet sammen med Gud og tilbringe evigheten hos ham. 

Men Bibelen sier det var noe mer som ble korsfestet der: vårt «gamle menneske», vår syndenatur: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden.» (Rom 6,6-7).

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.» (Gal 2,19-20).

Her har vi fått en ny identitet! På korset tok Jesus den straffen vi hadde fortjent, og tilkjente oss sin egen rettferdighet. Hvor ble det av oss? Det står i Kolosserne 3,3: «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.»

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone