Det frikjennende ordet

Av Asbjørn Kvalbein, Norea Mediemisjon

Domssøndag, 26. november, 2023

Prekentekst: Matteus 25,31-46

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.

Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.

For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

I kirkene hver søndag bekjennes det klart om Jesus at han nå bor i himmelen og at han derfra skal «komme igjen for å dømme levende og døde». Jesus som dommer? Det provoserer, både da Jesus talte om sin oppgave en gang i fremtiden, og i dag. Siste søndag i kirkeåret kalles Domssøndagen, og temaet er gitt.

En lang bibeltekst innledes med at «når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene.»

Å dømme innebærer et skille: Skyldig – ikke skyldig. God nok – ikke god nok. Hva ligger til grunn for skillet? Jesus omtalte praktisk, tjenende kjærlighet: Gi mat til de sultne, drikke til de tørste, klær til nakne, besøk til syke og fengslede, ta imot fremmede.

Hvem kan score full pott når slike ting nevnes? Hvor mange har for eksempel lagt vekt på kjærlighet til innsatte? Jesus sa at gode gjerninger kan regnes som velgjerninger mot ham selv.

Hvem kan gå med oppreist hode fra den himmelske domstolen? Svaret er at vi må se alt i lyset fra evangeliet. Ingen av oss kan godkjennes for Gud på grunn av gode gjerninger. Men den som tror på Jesus, er frikjent og tilgitt, regnet som rettferdig.

Da Jesus sa noe viktig, brukte han innledningsordet «sannelig» to ganger: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.» (Joh 5,24).

Høre tilgivelsens ord fra Jesus og tro på ham. Det er domssøndagens frikjennende løsningsord: Høre og tro.

 

 

 

 

 

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 400 27 228 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone