Lær Salme 27 utenat!

Hvorfor det? Fordi «på den onde dag» trenger vi den. Jammen, der er jo så mye annet i Bibelen man kan lære utenat! Ja, gjør vi det så stiller vi helt annerledes i livsløpet som er lagt opp foran oss. Det er for sent å ta svømmeknappen, når vi holder på å drukne. Salme 27 forteller oss hvem som er vårt lys og vår frelse. Hvem som er et vern om vårt liv. Hvem som redder oss når (ikke hvis) ugjerningsmenn går løs på oss. Hvem som skjuler oss i Sin hytte på den onde dag, tar oss opp i Sitt skjermende telt og setter våre føtter på Klippen Kristus, så vi kan prise og lovsynge Ham. Det er Gud Fader selv! Vi trenger å lære den utenat, å si den høyt om og om igjen til den blir sannhet for oss, og så høyt at både Gud og fienden og vi selv hører den. Rom 10,17: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord».

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone