Si det høyt!

Romerbrevet 10,10 forteller at vi må ikke bare tenke det, vi må si det høyt, skal det fungere. Hva for noe? Her tales det om frelsen, men hovedpoenget gjelder også andre åndelige sammenhenger. Vi må bli enig med sannheten i Guds Ord, og si det samme som Ham, så vil det virkeliggjøre Sannheten i våre liv.  Det ser ut som om alle mirakler i Apostlenes Gjerninger skjedde ved en erklæring av Sannheten, for da stadfester Herren Sitt eget Ord. Som det står i Markus 16,20: «Men de [disiplene] gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte». Jesus er alltid vårt forbilde, og det var presis dette Han gjorde. Å tale som det skrevne ord, da djevelen ville «forfremme» Ham med fristelsene i ørkenen (se Lukas 4), Jesus sa: «Det står skrevet!» Det samme må vi si: Det står skrevet! Ikke som et mantra, men fordi Ordet har en kraft i seg til å skape det det nevner.

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone