Gud har vist seg

«Gå og kall sammen Israels eldste, og si til dem: Herren, fedrenes Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har vist seg for meg og sagt: Jeg har holdt øye med dere og med alt som ble gjort mot dere i Egypt.» (2. Mosebok 3,16).

Det handler om Moses. Gud har møtt ham gjennom den brennende tornebusken. Han har ropt på ham, konfrontert ham med kallet og bedt ham å gå til Egypt. Gud har vist seg for oss ved å tre fram i lyset, avdekket sitt vesen og vist oss vilje. Nå gjelder det oss. Gud viser seg for oss gjennom sitt skaperverk. Det lærer oss om hans storhet. makt og visdom.

Og han viser oss sin frelsesvilje i Ordet. Det evangeliene taler til oss om. Guds frelsesverk ble fullbrakt på Golgata, da Jesus Guds sønn sonet for all verdens synd. Dette har siden vært forkynt for mennesker i hele verden. Mange, ja millioner har hørt og tatt imot frelsen i Jesus Kristus, men ikke alle. Sangeren stiller spørsmålet: «Si kjenner du det skjønne Jesunavnet, som til frelse Gud oss gav? Det pris nå synges over hele verden. Over alle land og hav.»

 

Kristelig Pressekontor St. Olavs gate 24, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone