Kristi kongedag

Av Ivar Gjerdi, diakon – pensjonist i Normisjon

Domssøndag/Kristi kongedag, 22. november 2020

Prekentekst: Matt. 25, 31-46

 

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.

    Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

    Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Det er siste søndag i kirkeåret, kalt domsøndag eller Kristi kongedag. I den katolske kirke feirer man Kristi kongefest. Jesus skildrer hva som skal skje når han kommer igjen. Han skal sitte på sin trone i herlighet og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal dømme og skille dem i to flokker. Jesus skildrer det som skal skje på den store oppgjørsdagen. Det maner til ettertanke. Jesus taler om den dommen som følger etter hans gjenkomst, og som skal gjelde alle folkeslag. Han taler i bilder, men det er klar tale. Alle mennesker skal samles foran Menneskesønnen der han sitter på sin kongetrone i guddommelig herlighet. Noen vil fortvile, andre vil juble av glede. Det er ikke alltid like enkelt å tale om en oppgjørsdag og en dommedag, men det er umulig å komme utenom det Bibelen så klart taler om. Det dreier seg om bare to muligheter, det skal bli to flokker. Det finnes ingen gylden middelvei. Jesus bruker ofte billedspråk for å sette livet og vårt forhold til evigheten i det rette perspektiv. Det skildres med sterke kontraster, frelse eller fortapelse, innenfor eller utenfor.

Jesus taler også om de kriterier som skal legges til grunn når det skal deles i to grupper. Det kan nesten virke som om det er gjerninger som skal danne grunnlaget for dommen, og vi ser ved jo at det dreier seg om spesielle gjerninger. Det dreier seg om forholdet til vår neste, våre søsken i troen. «Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg».

Jesus er opptatt av helt enkle handlinger og gjerninger, og om troen er levende og aktiv. Det dreier seg om et hjerteforhold til Jesus. Han ser etter om Guds kjærlighet i våre liv og troen får konsekvenser i form av kjærlighetsgjerninger, omsorg, støtte og hjelp til dem som trenger oss aller mest. «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Det blir alltid spørsmål om vårt forhold til Jesus, og om vi er beredt når han kommer.

«Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» (Lukas 12,40)

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone