Talsmannen

Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen

Søndag før pinse, 24. mai 2020

Prekentekst: Joh 15, 26 – 27

 

Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Svenske Lina Sandell var en produktiv salmedikter som skal ha skrevet om lag to tusen salmetekster, sanger og dikt. Uten henne hadde vi ikke hatt tekster som «Blott en dag» eller «Å, Jesus, åpne du mitt øye» i våre sangbøker. Den siste av disse skrev hun i 1861. Da var hun 29 år gammel. Tre år tidligere hadde hun vært øyenvitne til at hennes far, som hun var sterkt knyttet til, hadde falt over bord fra en ferge og druknet. Denne hendelsen slapp aldri taket i henne, og bønnen om å få øynene åpnet for rikdommen i troen levde alltid i henne.

            Ett av versene er slik: «Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod».

            En talsmann defineres gjerne som en som taler noens sak eller fører ordet for andre; en eller flere. I en rettssal er det partenes advokater som er talsmann for dem, enten man er saksøkt, tiltalt eller saksøker. Å være talsmann for en upopulær sak, eller for en omstridt person, kan medføre mye ubehag, men han eller hun gjør en viktig og nødvendig jobb.

            I Bibelen er «talsmann» eller «talsmannen» stort sett et annet uttrykk for Den Hellige Ånd. I 1. Joh 2 brukes det om Jesus, og i 2. Pet 2 om Noa.

            Denne prekenteksten er en del av Jesu avskjedstale til disiplene. Her advarer han dem om all den motstand de kommer til å møte: Kritikk, løgn, hat og bakvaskelse. Alt fordi de tror på Jesus og følger ham. I den situasjonen vil de trenge en god advokat; en talsmann. Det vil de få i han som Jesus kaller «sannhetens Ånd». Om ham hadde Jesus allerede sagt at han «skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (14, 6). Talsmannen vitner om Jesus og han underviser om Jesus.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone