Et liv i kjærlighet

Av Ivar Gjerdi, diakon, pensjonist og tidl. generalsekretær

15. søndag i treenighetstiden, 22. september 2019

Prekentekst: Joh 15, 9-12

 

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Guds kjærlighet er noe av det mest sentrale i den kristne tro. Det å få leve i Guds kjærlighet, er å leve i visshet om at Jesus elsker oss. Den skaper den glede i Herren som Paulus så fint beskriver i Filipperbrevet. Og vi erfarer igjen at Guds bud er sanne og gode og at det er viktig å holde fast ved dem.

Under arbeidet med denne teksten ble jeg igjen minnet om Martin Luthers ord, «For meg er to ting uforståelige. For det første Guds uforanderlige kjærlighet til menneskene på tross av deres utakknemlighet. For det andre menneskenes utakknemlighet mot Gud på tross av hans uforanderlige kjærlighet».

Det er her tale om det dype og fortrolige fellesskapet som må være mellom Jesus og disiplene og alle som vil følge ham. Hele 10 ganger bruker Jesus begrepene «bli i meg» og «bli i min kjærlighet» for å si at dette er en betingelse og en forutsetning for å eie samfunn og vennskap med ham.

Det er fint å oppleve sann og ekte kjærlighet, som elsker, tilgir og gir. Robert Browning har uttalt: «Tar vi kjærligheten vekk, blir vår jord en grav». Budet om kjærlighet står sentralt i Guds ord, og i nøye sammenheng med Guds kjærlighet som må virke i oss. «Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.» (1. Joh 4,7).  Kjærlighet til Gud og min neste hører uløselig sammen. Hat, uvennskap og ufred er som sand i livets maskineri, kjærlighet er olje. Ekte og sann kjærlighet må gis større plass og bedre vilkår, slik at fellesskap og nærmiljøer kan preges av varme, omsorg, omtanke og hjelpsomhet. «Kjærlighet fra Gud, er det store bud, er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet, og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet». (Schjørring)

Forfatteren Alf Larsen har sagt: «Kjærligheten gjør oss alltid renere og mildere». La derfor kjærligheten få råde!

«Hold dere i Guds kjærlighet!» Judas 1,21.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone