Hva tror du på?

 

Hva tror du? Og hva tror du på? er to liknende spørsmål, men med ulik betydning.

Spørsmålet: «Hva tror du»? stiller vi hverandre undrende når vi lurer på noe. «Tro» kan da være synonymt med – «Hva mener du?»

Når vi spør en annen: «Hva tror du på?» undres vi på hva den andre baserer livet sitt og virkelighetsforståelsen sin på. Hvordan de forstår og fortolker livet. Det er eksistensielt spørsmål som ikke alltid er så lett å svare kort på. Ofte fordi vi ikke helt har klart å forstå helt hva vi tror på selv. For hva er det egentlig å tro på Jesus, tro på hans navn? Det handler om å basere virkelighetsforståelsen sin på at Jesus finnes, og at hans liv, død og oppstandelse har betydning for livet.

Min påstand er at det antakelig krever mer tro å leve uten tro på Gud enn å leve med en tro på ham. Hebr 11,1 viser hvor motsetningsfylt troen er. «Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser».

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone