Det gode såkornet

Av Ivar Gjerdi, pensjonist, tidl. generalsekretær og misjonsleder

Såmannssøndagen, 17. februar, 2019

Prekentekst: Matt. 13, 24-30

 

Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

 

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

 

På såmannssøndagen handler det om såing og innhøsting, og i en liknelse forklarer Jesus dette for disiplene. Det gode såkornet er Guds ord. Gud ønsker at Ordet skal bli rikelig sådd ut. Vi må derfor formidle såkornet som er Guds levende ord, og som skal bære frukt!

Bildene i liknelsen var velkjente for folket i Galilea. Problemet med ugress i hveten var velkjent. Ugraset som var vanlig i eldre tider var ugrasplanten svimling, nokså lik kveke. En ettårig grasplante som flettet seg inn i røttene til hveten. Det var derfor nytteløst å luke det bort, for da tok man hveten samtidig. Det finnes også uønskede og fiendtlige elementer som vil ha innflytelse på det gode såkorn, som er Guds ord. Onde åndsmakter forsøker å så ugress i Guds gode åker, for å hindre veksten og muligheten til å høste god frukt. Vi lever i en verden som er preget av synd og ondskap. Og ofte stiller vi spørsmål omkring dette. Hvorfor lar Gud det skje?  Dette kommer ikke fra Gud. Mennesket har fått en fri vilje og handler etter det. Bonden sa nei til å ta bort ugresset. Det må skilles ut ved innhøstingen. Gud venter også med det. Det er fremdeles nådetid, men en dag kommer dommen. Da kommer det for en dag om vi har valgt den gode del og hører Jesus til.

Gud vil at vil skal være på vakt, at «ugraset» ikke slipper til og tar overhånd, og kveler alt åndelig liv. Det er bare Guds nåde som kan gi liv, åndelig vekst og bære frukt som varer. (Joh. 15,16) Det er den Åndens frukt som Gud velsigner oss med og som det er hans vilje å hjelpe oss til å realisere. Noen mener at det ofte er for mye «håndkraft» og for lite åndskraft i det kristne arbeid, og at det er en av årsakene til at resultatene ikke alltid blir som forventet.

«Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.»1. Joh. 1,7.

«Og Herre, det som nå er sådd La du det spire frem! Ved nåden din og all din makt, Før du din avling hjem! Du som har nådens hånd utrakt, og høster inn hvert Kristi lem.» (John Newton)

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone