"Agnus Dei" av Francisco de Zurbarán (1598- 1664)

Forvarsel om et livsløp

Av Asbjørn Kvalbein, Norea Mediemisjon

2. søndag i åpenbaringstiden, 13. januar, 2019

Prekentekst: Joh 1, 29-34

 

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

 

Tidlig i et nytt år får vi et innblikk i Jesu tidlige tjeneste. Ifølge Johannesevangeliet har han ennå ikke gjort noen undere, ikke vervet disipler, ikke undervist eller talt offentlig. Han kommer så å si rett fra snekkerboden.

Da plutselig får vi et forvarsel om noe drastisk som skal skje. Døperen Johannes peker på Jesus og sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Med det har han uttalt en slags dødsdom over Jesus, som et uskyldig offerlam.

Han sier noe mer: Jesu død skal bety en soning for verdens samlede syndeskyld. Jesus varsler senere at han må dø og tre inn i en forsoningsrolle. Men døperen Johannes er en profet som forutsier hele Jesu livsløp i én setning.

Apostelen Johannes introduserer evangeliet sitt med dette temaet. Den siste boken hans, Åpenbaringsboken, gir et blikk inn i evigheten, der engler roper: «Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk.» Responsen uteblir ikke: «Hver skapning i himmelen og på jorden … hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet.» (Åp 5,12-13)

Korset er det sterkeste symbolet på Jesu gjerning som forsoner. Alt det skapte viser Guds håndverk. Korset viser Guds hjertelag og verk til frelse. Korset har forandret verden for bestandig. Gud har ikke forandret seg. Men Guds ufattelige kjærlighet viser seg i korset. Kløften mellom en hellig Gud og uhellige mennesker er overvunnet ved korset. Jesus er vist som super-mobbeoffer og deretter som den super-opphøyde, evige herskeren.

Det er nok frelsekraft og frelsesvilje til å omfatte hele verden. Om vi bare får kjennskap til det. Om vi bare blir ydmyke nok til å ta imot.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone