Sorg og glede – liv og død

Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen
Andre søndag i advent, 9. desember 2018

Prekentekst: Joh 16, 21-24

 

Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
   På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

«Sorg skal bli til glede», kan man sette som overskriften til denne teksten. «Sorg og glede» er det ene ordparet denne teksten innbyr til – «liv og død» er det andre.

            Jesus tar utgangspunkt i den mest grunnleggende av alle menneskelige situasjoner, nemlig fødsel. «Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet», sier Jesus. Slik er det i dag, og slik var det enda mer på Jesu tid. En fødsel i dag kan være smertefull; helt fram til vår egen tid kunne den også være livsfarlig, og er det i mange land ennå. Gjennom århundrene har barnefødsler vært den vanligste dødsårsak blant kvinner. Ofte døde barnet også.
            Denne teksten er hentet fra den delen av Johannes-evangeliet som kalles «Jesu avskjedstale til disiplene». I en avskjedstale er det alltid et element av sorg. Man går mot et oppbrudd og en adskillelse, enten denne er midlertidig eller permanent.
            Jesus er den som skal dø. Disiplene er de som blir igjen. Likevel er Jesus den som trøster. Han vet hva som venter, også bortenfor døden og graven. Han skal stå opp fra de døde. Han skal seire over døden.
            Sorg skal bli til glede. Død skal bli til nytt liv.
            Adskillelsen skal bli til gjenforening, og denne gjenforeningen skal være for evig. «Hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere», sier Jesus, før han legger til et løfte om den fullmakten disiplene, og alle vi som tror, skal få: «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen».
            Sorgen er blitt til glede. Død er blitt til liv. Avmakt er blitt til trosvisshet, glede og bønnesvar. Advent er å vente på at Guds løfter skal bli oppfylt i Jesus Kristus.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone