ILLUSTRASJON: Pxhere.com
ILLUSTRASJON: Pxhere.com

Kvinner som hjalp Jesus

Jesus hadde både kvinner og menn som tilhengere og aktive medarbeidere i tjenesten sin. Og deres arbeid var høyt verdsatt.

Av Ivar Gjerdi, diakon - pensjonist, tidl. generalsekretær

12. søndag i treenighetstiden, 12. august 2018

Prekentekst: Lukas 8,1-3

 

I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

En søndag midt i august presenterer Lukas tre kvinner som reiste rundt med Jesus. Det står lite om dem i denne korte teksten. Det står at de hjalp Jesus og bidro med det de eide. Nærmere utdyping og konkretisering får vi ikke. Men det var tydelig at de var viktige medarbeidere, aktivt engasjert i arbeidet sammen med Jesus. Muligens bidro de også med finansiell støtte.

Jesus hadde altså både kvinner og menn som tilhengere og aktive medarbeidere i tjenesten sin. Og deres arbeid var høyt verdsatt. De tre er også til stede ved Jesu kors, «Men alle de som kjente ham, stod på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea.» Og de var også ved graven, «De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea, fulgte etter. De så graven og hvordan Jesu kropp ble lagt der.» Lukas 23, 49 og 55.

Men også Matteus og Markus er opptatt av dette: «Det var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham.» Matteus 27,55.

«Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea.» Markus 15, 40-41.

Teksten vår innledes med å fortelle at Jesus omkring og forkynte evangeliet i byene og landsbyene. Han bar fram det gode budskap om Guds rike. De tolv var med ham og noen kvinner som var blitt helbredet, Maria Magdalena, Johanna, Susanna og flere andre.

Det gode budskap om Jesus som verdens frelser skal og må fremdeles formidles og forkynnes over hele verden. Jesus trenger fortsatt etterfølgere, kvinner og menn, som vil vie sine liv til dette viktige, både økonomisk og i aktiv tjeneste for evangeliet. Hva med oss?

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone