ILLUSTRASJON:
ILLUSTRASJON: "Le denier de la veuve" av James Tissot

Ga alt hun eide

Bibelen sier mye om at vi skal forvalte livet og Guds gaver til oss, og at vi skal gi videre av det han har betrodd oss.

Av Ivar Gjerdi, diakon - pensjonist, tidl. generalsekretær

8. søndag i treenighetstiden, 15. august 2018

Prekentekst: Markus 12, 37b - 44

 

Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.» Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

 

Gud vil at vi skal være gode forvaltere. Det dreier seg om både åndelig og materiell kapital som er betrodd oss. Og Gud vil at vi skal dele med andre. Vi kan ikke skalte og valte med det som vi vil. «Av forvaltere kreves det at de viser troskap,» sier Paulus i 1. Kor.4,2.
 

Jesus var opptatt av hva folk ga og satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike gav mye. Den fattige enken som kom ga to mynter av minste verdi i den romerske mynt. Så fattig var hun at hun ga alt hun eide. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Slike gaver skal ikke vurderes etter sin ytre verdi, men ut fra den offervilje som ligger bak. Etter Guds målestokk kan derfor den minst av alle gaver være den største. «Gud måler ikke våre gaver etter hva vi gir, men ut fra hva vi holder tilbake», har en sagt.

 

Spørsmålet er derfor om det er et riktig forhold mellom det vi har fått å forvalte og det vi gir videre? Kan vi forsvare det ut fra Guds vilje? Det bibelske prinsippet om å gi tiende er viktig for mange. Flere burde nok følge opp med det, og på den måten få oppleve hvordan Gud velsigner. Bibelen sier mye om at vi skal forvalte livet og Guds gaver til oss, og at vi skal gi videre av det han har betrodd oss. Vi forvalter livskapital. «Gud måler ikke våre gaver etter hva vi gir, men ut fra hva vi holder tilbake».

 

En familie sitter samlet ved middagsbordet etter gudstjenesten, og det faller noen interessante og tankevekkende kommentarer. Far. «Prekenen var ikke særlig god i dag.» Mor: «Koret sang heller ikke godt.» Husets yngste: «Men vi fikk da ganske mye igjen for den krona vi ga i kollekten!»
 

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone