Talsmannen

Jesus kaller Talsmannen «Sannhetens ånd».

Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen

Pinsedag, 20. mai, 2018

Prekentekst: Joh 14, 15-21
 

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
   Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

 

Pinsen kalles for «kirkens fødselsdag». Det er den tredje og siste av de store festene i kirkeåret, og kanskje den det er mest krevende å få «tak» på. Jesu fødsel i julen og hans død og oppstandelse i påsken, er til å begripe, men Åndens komme er mer diffust for mange. Det er sikkert ikke uten grunn at en gutt som ble spurt om hvem de tre personene i guddommen er, svarte: Faderen, Sønnen og Den hemmelige ånd».
                I dagens tekst forbereder Jesus disiplene på det som skal skje: At de skal skilles fra ham, men han lover samtidig at han ikke la dem bli igjen «som foreldreløse barn». I stedet skal han sende dem «en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid».
                Talsmannen han skulle sende var Den hellige ånd. I denne teksten kaller Jesus ham «Sannhetens ånd». Ordet «Talsmannen» kan bety flere ting ifølge «Håndbok til Det nye testamente». Det kan bety «forsvarer» eller «advokat», men det kan også bety «trøster» eller «vitne». Litt lenger ut i Johannes-evangeliet understreker Jesus at Talsmannens oppgave skal nettopp være å vitne om ham (15, 26). Han skal også «skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (14, 26).
                Når noen skal vitne i en rettssak, må man love på ære og samvittighet at det man sier er «den hele og fulle sannhet». Jesus kaller da også Talsmannen «Sannhetens ånd».
                Paulus skriver til de kristne i Korint at Gud har gitt menigheten Den hellige Ånd «til pant i våre hjerter» (2 Kor 1,22). Å ha fått en pant er å ha fått en garanti eller sikkerhet for noe. Han traff derfor noe vesentlig, gutten som ble spurt hva han trodde det betydde at Ånden kom på pinsedag. «Det gjør det lettere å være kristen, tenker jeg», svarte han.

 

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

 

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone