En fattig lovsang

Maria uttrykker en forventning og glede over å få tjene Gud, og se Guds storhet og inngripen i hennes eget liv – i hennes fattigdom.

En fattig lovsang

Av: Dina Valberg, United Oslo

Maria budskapsdag, 18. mars, 2018

Prekentekst: Luk 1,46-55

Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

«Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» (Lukas 1, 46-48)

Slik åpner Marias lovsang i Lukas 1, en tid etter at hun har fått budskapet om at hun skal føde en sønn. Hun har fått et budskap og en oppgave fra Herren, men hva visste hun om det hun skulle gjøre, og hva sønnen skulle utrette etter hans fødsel? «Mary did you know», synger Michael English i sangen med samme navn, «that your baby boy would one day walk on water». Vi kan bare undre oss over hvilke konkrete tanker og planer Maria hadde for sitt nye liv som mor for verdens frelser. Det var ikke en smertefri oppgave Gud gav henne – Først en fødsel under noen nokså uheldige omstendigheter, deretter et liv i hengivenhet til barnet hun har født, som hun også får følge til korset. Det var nok neppe det hun hadde sett for seg. Likevel uttrykker hun slik en forventning og glede over å få tjene Gud, og se Guds storhet og inngripen i hennes eget liv – i hennes fattigdom.

Livet kan være fullt av mange ting som tar plass og som kan skape stolthet. I «rikdom» av egne planer og egne prosjekter, kan det være vanskelig å rydde plass til en Guds inngripen. Det å være «fattig», handler mye om en forventning om en Guds inngripen – En inngripen vi ikke selv kan skape i våre egne planer og prosjekter. En inngripen som må komme utenfra og ovenfra – Et barn som er født av Den hellige ånd. Av og til ser det annerledes ut enn vi hadde sett for oss selv. Men selv i uvitenhet kan vi prise ham med forventning – i vår fattigdom.

 

Kristelig Pressekontor Holbergs plass 4, 0166 Oslo Tlf 938 74 525 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone