Troen må prøves

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår. - Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.»  1. Peter 1.

Bakgrunnen for dette brevet er de kristnes lidelser og prøvelser for Jesu navns skyld. Apostelen Peter kjenner seg drevet til å sende et brev til trøst og oppmuntring, fylt av takknemlighet og håp. Og han innleder med å lovprise Gud, Jesu Kristi Far.

Det dreier seg om et gjenfødelsens under. Vi må fødes på ny for å få del i det det nye livet i Gud!

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone