Vise kjærlighet og omsorg

Det kan aldri bli for mye av medmenneskelig varme og omsorg. Mange sier med Paulus: «Kristi kjærlighet tvinger oss!» 2. Kor.5. Spre velsignelse, kvikk opp andre og du blir selv oppkvikket! Vær gavmild med alt hva du er og har.  Da blir livet virkelig meningsfullt, utfordrende, spennende og rikt på velsignelser. Paulus oppfordrer slik i Filipperbrevet kap.2, «Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!»

Det er så riktig sagt at «hjertet er som lykkeligst når det slår for andre».

Gustav Jensen sier i salmen,

«Gi din Gud ditt hjerte hen. Gi din ringe neste! Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste!

Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste! Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste!»

Skal vi forsøke å gi kjærligheten større plass, slik at våre nærmiljøer og fellesskap i enda større grad kan bli preget av omsorg, omtanke og hjelpsomhet?

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone