Greie seg selv?

Det ligger i vår natur at vi gjerne vil være uavhengige og selvhjulpne. Det er ofte vanskelig å akseptere at en kan trenge en høyere makt eller en Guds ledelse og kraft i livet. Men det kommer stunder og situasjoner for alle, da selv den sterkeste og stolteste må kapitulere og erkjenne at en tross alt kan føle seg liten og hjelpeløs og virkelig trenger hjelp. Da en skjønner at en er i behov av en sterk og støttende hånd. Gud er der alltid for å være en slik sterk arm for oss.

«Ingen er som Jesjuruns Gud. Han farer fram over himmelen og kommer deg til hjelp, har rir på skyene i sin velde. En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er de evige armer.» 5. Mosebok 33,26-27.

Moses avslutter tjenesten med å vitne om sin egen erfaring. Den som legger sitt liv i Guds sterke armer, de evige frelserarmer, skal få kjenne seg trygg både i liv og død.

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone