Ni måneder til jul

Maria budskapsdag forteller oss om selve sentralunderet i den kristne tro. Gud selv ble et menneske for å frelse verden.

Av Arnfinn Løyning, pastor i Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Maria budskapsdag, 26. mars 2017
Prekentekst: Luk 1,26-38

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne:
          «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
          
    Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
          og du skal gi ham navnet Jesus.
          
    Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
          
    Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
          det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte:
          «Den hellige ånd skal komme over deg,
          og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
          Derfor skal barnet som blir født,
          være hellig og kalles Guds Sønn.
Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Tenk så er det ikke mer enn ni måneder til jul! I fastetidens lilla og litt tunge preg, kommer en lys og glad søndag. Det er barn på gang, det er liv i Marias unge mage. Englebesøk i Nasaret, ikke av hvem som helst, men av selveste Gabriel. Jeg vet ikke om engler tenker selvstendig og fritt, men om så er tilfelle, må det jo ha vært et særdeles ettertraktet oppdrag han fikk. Jeg vet ikke hva han tenkte, men jeg tror Gabriel gjorde alt han kunne for å komme så varsomt til syne som mulig, og jeg tror han la vekt på å snakke så rolig og varmt som han kunne få til. To ganger fikk han sagt til Maria. «Du har funnet nåde hos Gud». Det store som skulle skje i hennes liv, var et guddommelig under. Så nært og varsomt fortalte han om det som skulle skje. Over all forstand, ulikt alt som før hadde skjedd. Moren Maria og faren Gud, sønnen skal kalles Jesus, og skal kalles Guds Sønn. Uforståelig og ufattelig, bare troverdig fordi Gud selv går god for Gabriels beskjed. Engelen fikk beskjed om å overbringe hilsenen om at ingen ting er umulig for Gud. Maria budskapsdag forteller oss om selve sentralunderet i den kristne tro. Gud selv ble et menneske for å frelse verden. Det er ganske forståelig at Maria er kristne kvinners forbilde. På det overveldende engelbudskapet svarer den unge og vevre jenta: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Om vi er kvinne eller mann, kan vi i dag få svare akkurat det samme når Gud taler til oss om sin nåde og sin plan for våre liv. Intet svar er mindre risikabelt og mere trygt enn å respondere som Maria «La det skje med meg som du har sagt».

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone