Sprengkraft

Blir Bibelens budskap tatt på alvor, vil både menneskeliv og samfunn kunne rystes.

En mann hadde et engelsk nytestamente som han var svært glad i. Men det var blitt svært slitt, og han ville spandere en ny innbinding på den vesle boka, men ordene «The New Testament» i gullskrift både foran og i ryggen. Men når bokbinderen kom til ryggen, fikk han et problem. Det ble ikke plass til alle de tre ordene. Så teksten på ryggen ble tre bokstaver: «T.N.T» - som også er en kjent forkortelse for et sprengstoff.

«Sprengstoff» er ikke noen dårlig beskrivelse verken av Bibelen i sin alminnelighet eller Det nye testamente i særdeleshet. Blir Bibelens budskap tatt på alvor, vil både menneskeliv og samfunn kunne rystes. Paulus skriver om evangeliet at det «er en Guds kraft til frelse for hver den som tror» (Rom 1, 16). Mange av Jesus-fortellingene i «TNT» bekrefter også denne sprengkraften. Ikke minst gjelder det fortellingen om Jesu oppstandelse fra de døde. Evangeliets sprengkraft!

 

Kristelig Pressekontor Storgt 10B, 0155 Oslo Tlf 48 17 42 39 kpk@kpk.no

 

Powered by Cornerstone